Præsentation / Recovery

Recovery

Recovery - At komme sig: 
 
Min egen definition:
"Starten på Recovery er en omstøbning af den del af ens verdensbillede, der er bærende for ens opfattelse af meningsfuldhed, og gennem denne forandringsproces revurderes og omprioriteres de allermest grundlæggende værdier i ens tilværelse.
Den anden del af recovery processen er et forsøg på at udleve disse nye værdier, og skabe et fundament for dem i virkeligheden".
 
Gennem  mine efterhånden mange foredrag og mange spørgsmål til disse, er jeg kommet til at reflektere mere og mere over hvad det egentligt er der har været med til at gøre mig rask. Først og fremmest kræver det selverkendelse og selvindsigt, herefter
kræver det mening, vilje, tålmodighed, håb og at mærke efter i sig selv. Dette udmunder sig i konkrete mestringssttrategier man finder ud af at bruge.
Det er ikke sådan man bare kommer sig og er tilbage til starten, man har gennemgået en forvandlingsproces, og er et ændret mennekse med et stærkere og mere holdbart fundament når man kommer ud på den anden side.   

Det betyder dog ikke at man ikke er mærket efter sporene af sygdommen og de indre dæmoner og deres hærgen, men man lærer sig selv nogle metoder til at holde dem i skak, og man lærer ikke at frygte dem og deres lokken med en alternativ virkelighed. 

HVAD DER ER VUNDET VED DEN INDRE REJSE:

En af de ting man kan vinde ved rejsen indeni, er en stor evne til medfølelse og at kunne forstå næsten ethvert andet verdensbillede og måde at opfatte verden på, som et medmenneske kan have. Det har også givet mig evnen til at mærke efter i mig selv og lytte til min egen mavefornemmelse og mine grænser og behov, noget jeg ikke kunne før. 

 
Teoretisk viden og funderen:

Idet jeg gennem mit eget forløb har fået en stor interesse for sygdommen og helbredelsen, har jeg også fået en stor teoretisk viden om skizofreni og recovery, og dette smitter også lidt af på mit ellers meget personlige foredrag.

En af dem jeg hælder allermest til som forklaringsgrundlag for begge dele er Aaron Antonovski, der har skabt begrebet oplevelse af sammenhæng, O.A.S. Han stillede sig selv det spørgsmål, at hvordan kan det være at nogle mennesker ikke kan væltes næsten uanset hvilke grusomheder og uretfærdigheder de udsættes for men altid kan se det gode i livet, mens andre trods små slag i livet set trist på det hele og ikke har nogen modstandskraft?

Forklaringen er deres grad af oplevelse af sammenhæng, som består af tre dele: Forudsigelighed, begribelighed og meningsfuldhed.

Forudsigelighed siger sig selv, jo mere forudsigelige hændelserne er og jo mere de passer ind i vores referencerammer jo bedre, begribeligheden er evnen til at begribe det slemme der sker som noget der ikke har en direkte relevans for ens person, og meningsfuldheden er at man føler man har ressourcerne til at overvinde et problem, og at det giver mening at overvinde det. ”Ulykkesfuglen”, mangler alle disse!

Under en psykose er der ingen O.A.S.! Der er ingen forudsigelighed ifht. det næste uretfærdige angreb der er rettet mod ens person, og i de værste perioder er der heller igen tro på, at der er nogen ressourcer der kan overvinde problemet.

Det der interesserer mig allermest er at det altså tilsyneladende næsten spontant og indefra er muligt at ændre ens verdensbillede, selvbillede og livsværdier på en sådan måde, at man får en bedre O.A.S.!

Mennesket har en indbygget tendens til at få alting til at passe ind i deres eksisterende verdensbillede og udelade alt det der ikke lige passer ind.

Der er lavet undersøgelser der viser, at folk der tror de altid er uheldige rent faktisk også bliver mere uheldige. Forklaring: At de ubevidst træffer beslutninger der er uheldige. Min forklaring på dette: At man gør alt hvad man kan for at verden til at se sådan ud som man forventer!

At det alligevel er muligt at ændre sit livssyn er fantastisk.

"Hvis du har lyst til at være doven en dag, så skal du være RIGTIGT doven, hvis du har lyst til at være aktiv en dag, så skal du være RIGTIGT aktiv"
Indiansk ordsprog.
 
Dette er nok et af de vigtigste citater i relation til min recovery proces, når det kombineres med de rette udfordringer der er tilpas store til at de giver sejre. Det hjælper til at undgå at presse sig selv for hårdt og dermed at undgå tilbagefald.
 
Min egen recovery proces:
 
Det første og allermest væsenlige var sygdomserkendelsen.
Uden erkendelsen af ens egentlige situation kæmper man ud fra de forkerte forudsætninger.
 
Denne erkendelse medførte at en revurdering af mit liv og mine livsværdier, mit verdensbillede og selvbillede var nødvendigt. Jeg nåede til den erkendelse, at jeg måtte have en ny mening og et nyt indhold i min tilværelse, nu hvor mit billede af mig selv som rask var fortid, og denne mening blev at jeg er noget værd i kraft af min blotte tilstedeværelse, at jeg er ligesåmeget værd som alle andre, også uden at skulle bevise det overfor omverdenen med en flot akademisk uddannelse eller spektakulære præstationer. Dermed blev mit nye livsmål istedet for at udrette noget stort for at gøre mine omgivelser stolte, at få et så godt liv som overhovedet muligt.
Trods alle odds var dette mit mål, og jeg havde en tillid til at dette kunne lade sig gøre.
 
"En rejse på 10.000 mil starter med ét skridt".
Citat fra Tao Te King - Visdommens bog.
 
Gennem mange år med at mærke efter og lære sygdommens første varslingsignaler at kende, og træne logikken  til at bremse den syge tænkemåde så tidligt som muligt, og gennem mange år hvor jeg ikke kunne tåle at være sammen med andre mennesker mere end en time af gangen, og gennem mange år med ihærdigt arbejde med mig selv, er jeg nu nået hertil:
 
Jeg har færddiggjort en uddannelse som produktionsteknolog, jeg har fået kone, hus og to børn der trives godt, jeg har haft et fuldtidsjob på almindelige vilkår i 4 år, jeg har været uden psykoseudbrud i over 10 år., OG jeg har på nuværende tidspunkt et fuldtidsjob som medarbejder med brugerbaggrund på et socialpsykiatrisk bofællesskab. Dette giver mig mulighed for at anvende mit eget forløb til at kunne hjælpe andre mennesker, det er noget jeg sætter rigtigt stor pris på.  
Kasper Futtrup Pedersen | CVR: 38163000  | kontakt@recoveryperspectiv.dk